محمد فیروزی

برنامه نویس و توسعه دهنده وب

محمد فیروزی

برنامه نویس و توسعه دهنده وب


برنامه نویس ارشد شرکت خدمات بندری و دریایی کاوه و دارای تخصص برنامه نویسی در حوزه خدمات بندری

تلفن : 0917-433-1607 / ایمیل : mohammad@firoozi.info

رزومه

تخصص حرفه ای 

C#.Net ,WPF , WCF, ASP.NET MVC ,Web Api , Entity Framework (DB First & Code First) , AngularJs

فعالیت حرفه ای 

توسعه و نگهداری نرم افزار ترمینال کانتینر شرکت خدمات دریایی و بندری کاوه

برنامه نویس ارشد تیم برنامه نویسی شرکت بهینه سازان بنادر اروند

پروژه تحت ویندوز مدیریت و خودکار سازی فعالیت های شرکت نوین رایانه

پروژه تحت ویندوز خدمات رفاهی و فرهنگی دانشجویان دانشگاه پیام نور فسا

راه اندازی سامانه های تحت وب و وب سایت های خبری و شرکتی

تجربه کاری  

شرکت خدمات بندری و دریایی کاوه

برنامه نویس ارشد - سال 1392 تا به اکنون

برنامه نویس ارشد در حیطه پروژه های سامانه های نرم افزاری مدیریت امور کانتینری و بندری آن شرکت

فرمانداری فسا

مسئول IT - سال 1392

عضو کمیته فناوری اطلاعات انتخابات فرمانداری فسا و مسئول تیم فناوری اطلاعات بخشداری نوبندگان در سال 92

مهارت ها

Languages  

 • 70% Complete
  C
 • 85% Complete
  C#.Net
 • 70% Complete
  VB.Net

Development   

 • 85% Complete
  ASP.Net MVC
 • 85% Complete
  Web API
 • 40% Complete
  WCF
  40% Complete
  WPF

ORM   

 • 80% Complete
  Entity Framework (DB First & Code First)
 • 60% Complete
  Linq
 • 40% Complete
  SqlClient

Software Methodology   

 • 85% Complete
  Scrum
 • 85% Complete
  Extreme Programming
 • 40% Complete
  RUP

Software Methodology   

 • 85% Complete
  Scrum
 • 85% Complete
  Extreme Programming
 • 40% Complete
  RUP

Design Pattern   

 • 85% Complete
  Repository Pattern
 • 85% Complete
  MVVM
 • 40% Complete
  MVC

بلاگ

ا
1 2 3 4 5 6

تماس با من

آدرس  

بندر عباس

تلفن  

0000-000-0000

ایمیل  

mohammad@firoozi.info

ارسال پیام